Kemping z Internet Wi-Fi

 

Połączenie Wi-Fi: (z użyciem własnego laptopa): w okolicy restauracji, ristobaru na ścieżce 37 oraz przy ścieżce 13, stanowiskach kempingowych, Bungalowy 1 rząd, Bungalowy 2 rząd, Beach House, maxi Beach House, Mobilhome Easy.

 

Patrz mapa.

Aby uzyskać dostęp do usługi internetowej należy zakupić "Internet i wi-fi card" w biurze Customer Care.

Ceny:

  • 1 godzina: 2.00 €
  • 3 godziny: 5.00 €
  • 10 godzin: 15.00 €

Karty są ważne przez 15 dni od momentu wykonania pierwszego login i nie podlegają zwrotowi kosztów.