Regulamin

Czynna w godzinach: 07.00-22.00.

Każda osoba wchodząca i pozostająca na kampingu musi zostać zarejestrowana.

Przybywająca do recepcji kampingu osoba jest zobowiązana do pozostawienia swojego dokumentu tożsamości ważnego dla celów meldunkowych i podpisania “Deklaracji przybycia”. Podpisanie tego dokumentu oznacza zaakceptowanie regulaminu kampingu. Każdy z Gości otrzymuje imienny “kamping pass” (kartę pobytu), służący do wchodzenia i wychodzenia z kampingu oraz uiszczenia płatności.

Czynna w godzinach: 08.00-12.00 I 16.00-19.00

Płatności mogą być dokonywane gotówką i takimi znanymi kartami kredytowymi jak (Visa, American Express, Mastercard, Maestro).

Czynna w godzinach: 08.00-20.00.

Informacje turystyczne i rezerwacja wycieczek do Wenecji i okolic, sprzedaż biletów biletów na transport publiczny, kart dostępu do Internetu, zarezerwować taksówki, zakupić przewodniki, wynająć samochód i obsługa klienta…

Godziny ciszy dziennej: 13.00-15.00.

Godziny ciszy nocnej: 23.00-07.00.

Podczas ciszy dziennej i nocnej bariery wjazdowe pozostają opuszczone, a na terenie kampingu zabroniony jest ruch pojazdów silnikowych oraz zbyt głośna gra radia lub telewizji.

Odwiedzający mogą wchodzić tylko na pieszo od godziny 09.00 do godz. 21.00.

Samochód musi być zaparkowany poza kampingiem i Dyrekcja nie ponosi za niego odpowiedzialności. W okresie od 01.07 do 31.08 odwiedzający mogą przebywać na kampingu wyłącznie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni przedświątecznych. Odwiedzający muszą pozostawić dokumenty tożsamości w recepcji i uiścić w kasie (w godz. 08.00– 12.00 i 16.00–19.00) opłatę za każdą z osób odwiedzających wg stawek podanych w cenniku, jeżeli pozostanie ona na kampingu dłużej niż godzinę.

Nieletni, którzy nie ukończyli 18 lat, są akceptowani tylko wtedy, gdy towarzyszą im rodzice lub inna osoba pełnoletnia, pod każdym względem ponosząca za nich odpowiedzialność wobec Dyrekcji. Rodzice ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci, które cały czas muszą być pilnowane i którym muszą oni towarzyszyć, gdy udają się one do toalet, na plażę i na plac gier.

Każdy z gości kampingu jest zobowiązany do pilnowania swoich rzeczy. Dyrekcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utratę, zgubę, kradzież pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, albo szkody spowodowane złą pogodą lub straty będące wynikiem wypadków losowych.

 • Niszczenie zieleni i kwiatów
 • Kopanie dołów na drodze i na stanowiskach
 • Zapalanie ognisk
 • Organizowanie barbecue/grilla
 • Przeciąganie lin i sznurów między drzewami
 • Dewastowanie sprzętu ogólnego użytku
 • Pozostawianie odpadów na zewnątrz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
 • Mycie naczyń i pranie bielizny poza przeznaczonymi do tego zlewozmywakami
 • Mycie samochodów na terenie przeznaczonym dla Camper Service.

Dyrekcja kempingu zastrzega sobie prawo do niezwłocznego oddalenia tych klientów, którzy, jej zdaniem, swoim zachowaniem zakłócają spokój innych osób lub nie przestrzegają zasad obowiązujących na kempingu.

Zwierzętom wstęp jest wzbroniony.

Aby zapewnić bezpieczeństwo gości przebywających na kampingu, przypominamy kierowcom, że ograniczenie prędkości na terenie Kampingu wynosi 10 km/h.

Położona przed kampingiem plaża jest nadzorowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa kąpiących się. Obecność czerwonej flagi sygnalizuje niebezpieczeństwo i oznacza zakaz.

Godziny otwarcia: 10.00-19.00.
Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od okresu i warunków atmosferycznych.

Baseny kampingowe nie są przeznaczone do użytku wyczynowego.

Są one nadzorowane przez ratowników zapewniających bezpieczeństwo kąpiących

się i pozostają zamknięte raz w tygodniu w celu higienizacji.

Baseny dla dorosłych: 31 m x 15 m, głębokość 1,20 m / 1,40 m

Baseny dla dzieci: 31 m x 15 m, głębokość 0,40 m / 0,50 m.

Gabinet pielęgniarski, znajdujący się obok Recepcji, jest czynny od połowy maja do połowy września w godzinach od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 18.00. Godziny otwarcia mogą się zmieniać w trakcie sezonu.

 1. W dniu przyjazdu kwatera będzie dostępna od godz. 18.00. W dniu wyjazdu należy opuścić kwaterę do godz. 9.00.
 2. Opóźnione przyjazdy i przedwczesne wyjazdy z jakichkolwiek powodów niezależnych od Dyrekcji Kampingu (szkody, zła pogoda, choroby, rezygnacje itp.) nie dają prawa dozwrotu.
 3. W przypadku braku przyjazdu zgodnego z rezerwacją na podstawie zaliczki, kwatera pozostaje do dyspozycji klienta przez trzy dni, licząc od zarezerwowanej daty (np.: jeżeli rezerwacja przewidywała przyjazd 1 sierpnia, kwatera będzie zarezerwowana do godz. 18.00 w dniu 4 sierpnia).
 4. Zwrot zaliczki rezerwacyjnej jest przewidziany tylko w przypadku, gdy rezygnacja nastąpi przynajmniej 14 dni przed datą przyjazdu, deducting 20€ as administration costs.
 5. Dyrekcja gwarantuje typologię kwatery, ale nie jej numer.
 6. W cenę wliczone jest prawo do bezpłatnego parkingu jednego samochodu, korzystanie z wody, światła i gazu oraz 10% stawka VAT. Cena obejmuje zakwaterowanie tylko osób nocujących.
 7. Kwatery nie mogą być zajmowane przez liczbę osób większą niż przewidziano, gdyż grozi to anulowaniem rezerwacji.
 8. Prześcieradła i ręczniki, łóżeczka dziecięce i wysokie krzesełka są usługami opcjonalnymi i dostępnymi za dodatkową opłatą. Parasole i leżaki nie będą dostarczane.
 9. Eventuali variazioni del costo del soggiorno saranno regolate in loco al momento del check-out.
 10. Il listino prezzi e il regolamento del campeggio sono parte integrante delle presenti condizioni di prenotazione.

 1. W dniu wyjazdu należy opuścić stanowisko do godz. 12.00. Po upływie tej godziny będzie doliczony kolejny dzień pobytu.
 2. Opóźnione przyjazdy i przedwczesne wyjazdy z jakichkolwiek powodów (szkody, zła pogoda, choroby, rezygnacje itp.) niezależnych od Dyrekcji Kampingu nie dają prawa dozwrotów.
 3. W przypadku braku przyjazdu zgodnego z rezerwacją na podstawie zaliczki, kwatera pozostaje do dyspozycji klienta przez trzy dni, licząc od zarezerwowanej daty (np.: jeżeli rezerwacja przewidywała przyjazd 1 sierpnia, boisko będzie zarezerwowana do godz. 12.00 w dniu 4 sierpnia).
 4. Przewidziany jest zwrot zaliczki rezerwacyjnej tylko w przypadku, gdy rezygnacja nastąpi przynajmniej 14 dni przed datą przyjazdu, deducting 20€ as administration costs.
 5. Dyrekcja kempingu gwarantuje rodzaj parceli, ale nie jej numer, i w miarę możliwości przydzieli pole namiotowe i/lub parcelę dla przyczepy kempingowej odpowiadające konkretnym potrzebom.
 6. Ceny odnoszą się do parceli z przyłączem prądu 220 V/10 A (stosowane są gniazda CE), miejsca parkingowego w obrębie tej samej parceli i ewentualnego przyłącza wody (w zależności od specyfiki zarezerwowanej parceli). Ceny zawierają 10% VAT.
 7. Stanowiska nie mogą być zajmowane przez liczbę przekraczającą 6 osób, gdyż grozito anulowaniem rezerwacji.
 8. Nie jest dozwolone pozostawianie niezamieszkanych przyczep i/lub namiotów.
 9. Eventuali variazioni del costo del soggiorno saranno regolate in loco al momento del check-out.
 10. Il listino prezzi e il regolamento del campeggio sono parte integrante delle presenti condizioni di prenotazione.