Internet WiFi

Internet WiFi jest dostępny na kempingu Ca’Savio w strefie restauracyjnej, ristobaru na ścieżce 37 oraz przy ścieżce 13, stanowiskach kempingowych, Bungalowy 1 rząd, Bungalowy 2 rząd, Beach House, Maxi Beach House, Beach House Deluxe, Nordisk Village, Airstream Park.

Patrz mapa.

Aby uzyskać dostęp do usługi internetowej należy zakupić „Internet i wi-fi card” w Biurze Customer Care.

Ceny:

  • 1 godzina: 2.00 €
  • 3 godziny: 3.00 €
  • 10 godziny: 8.00 €
  • 24 godziny: 15 €
  • 1 tydzień: 30 €.

Karty są ważne przez 15 dni od momentu wykonania pierwszego login i nie podlegają zwrotowi kosztów.