Internet WiFi

Internet WiFi jest dostępny na kempingu Ca’Savio w strefie restauracyjnej, ristobaru na ścieżce 37 oraz przy ścieżce 13, stanowiskach kempingowych, Bungalowy 1 rząd, Bungalowy 2 rząd, Bungalow Comfort, Beach House, Maxi Beach House, Beach House Deluxe, Mobile home Burano, Lodge Libra and Lodge Libra Duo, Nordisk Village, Airstream Park.

Patrz mapa.

Aby uzyskać dostęp do usługi internetowej należy zakupić „Internet i wi-fi card” w Biurze Customer Care.

Ceny (Pay-as-you-go rates valid for 1 device):

  • 1 godzina: 2.00 €
  • 3 godziny: 3.00 €
  • 10 godziny: 8.00 €
  • 24 godziny: 10 €.

Flat rates:

  • 3 days: 20.00 € (2 devices)
  • 7 days: 30.00 € (2 devices)
  • 7 days: 40.00 € (4 devices).

Karty nie podlegają zwrotowi kosztów.